Russian women

looking for marriage

Russian women: Marina looking for marriage.

russian women looking for marriage
Hi, my name is Marina. I am a normal woman who looking for men for marriage. I from Belarus, 23 yo, marital status: single, hobbies: swimming, dancing, hiking, camping.